Menu
Pilnā versija

Vai Nacionālais veselības fonds ir Ārstu biedrības Pandoras lāde?

VeselÄ«bas nozares pārstāves pārdomas · 07.11.2022. · Komentāri (0)

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Nupat Ilze Aizsilniece sociālajos medijos dalÄ«jusies ar savas PR komandas biedres Evijas Ansonskas postu ar slavenā EgÄ«la Zirņa jokugraudiem. Ikviena vara cilvÄ“ku tracina, kamÄ“r viņš pats nav pie varas. Ir vairāki iemesli, kāpÄ“c tomÄ“r mÅ«s tracina pie varas esošie. Viens no tiem - ielikt varu savā kabatā. 

Man kā zinātkārai veselÄ«bas nozares pārstāvei ir gadÄ«jies dzirdÄ“t par Latvijas Ä€rstu biedrÄ«bas (LÄ€B) glabātu noslÄ“pumu – fondu, kuru pārvalda LÄ€B vadÄ«ba un kas saņemot arÄ« ziedojumus/biedru naudas.  

Tā kā nebiju informÄ“ta par šÄdu veidojumu, nolÄ“mu ielÅ«koties uzņēmuma reÄ£istra datos. Un tik tiešÄm – eksistÄ“ tāds NacionaÌ„lais veseliÌ„bas fonds, kur tiesÄ«bas pārstāvÄ“t atsevišÄ·i ir Ilzei Aizsilniecei, Robertam FÅ«rmanim un Alvilam Kramam. Adrese šim fondam sakrÄ«t ar Latvijas Ä€rstu biedrÄ«bas adresi – Skolas iela 3, RÄ«ga. 

Interesantā kārtā šis fonds saņēmis arÄ« biedru naudas. PiemÄ“ram, 2020. gads bijis ražīgs, maksājumos saņemts pat 40 tÅ«kstošu. Taču 2021.gadā gājis čābÄ«gi, ieņēmumi norādÄ«ti 0.  

Atminoties nesen notikušÄs rebes ap LÄ€B un valdes locekļu pÄ“kšÅ†o sabuntošanos pret vadÄ«tāju Ilzi Aizsilnieci, gribas vaicāt, vai gadÄ«jumā šim iekšÄ“jam konfliktam nav kāda saikne ar jau pieminÄ“to fondu. Man gribÄ“tos domāt, ka LÄ€B vadÄ«ba nav turÄ“jusi melno kasi, kas kaut kādā brÄ«dÄ« radÄ«jusi nesaprašanos par tās pielietojumu. Taču, iespÄ“jams, Ilzes Aizsilnieces šeptÄ“šana ap šo fondu izraisÄ«ja lÄ«dzÄ«gu nelaimju virkni kā Pandoras lādes atvÄ“ršana.  

2021.gadā LÄ€B valdi pamet Roberts FÅ«rmanis, kurš vienlaikus ir arÄ« amatpersona Nacionālajā VeselÄ«bas fondā. Viņš gan savā paziņojumā norādÄ«jis: "…Es atsakos no viceprezidenta amata biedrÄ«bā, kuras vadÄ«ba ir zaudÄ“jusi saikni ar kolÄ“Ä£iem un praktisko medicÄ«nu un kura nav ieinteresÄ“ta nepieciešamajās pārmaiņās, lai LÄ€B un ārsti spÄ“tu atgÅ«t sabiedrÄ«bas uzticÄ«bu.”

Un šÄ« gada sākumā valdi pameta arÄ« otra fonda amatpersona - Alvils Krams, kurš norādÄ«ja: “…Es personÄ«gi uzskatu, ka Ilze Aizsilniece nav godÄ«ga pret valdi, pret ārstiem, pret sabiedrÄ«bu. Šajā brÄ«dÄ« man šÄ·iet, ka tas bÅ«tu nedaudz toksiski man palikt turpmāk valdes sastāvā. Tas nebÅ«tu godÄ«gi arÄ« pašam pret sevi.”  

Lai nu kādi arÄ« bijuši patiesie konflikta iemesli starp LÄ€B valdi un vadÄ«bu, jautājums paliek atklāts – kas ir šÄ« fonda ziedotāji un kā šie lÄ«dzekļi tikuši izlietoti? NegribÄ“tos arÄ« pieļaut domu, ka fonds darbojies ar mÄ“rÄ·i – kurš vairāk ziedos, tā politiskās intereses LÄ€B pārstāvÄ“s. TāpÄ“c ceru uz atklātÄ«bu no vadÄ«bas puses un dalÄ«šanos ar biedriem, lai novÄ“rstu aizdomas par melnās kases turÄ“šanu.

Novērtē šo rakstu:

0
0