Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

VarbÅ«t esat pamanÄ«juši, ka dažkārt es blefoju, bet šoreiz nopietni. PÄ“dÄ“jās nedēļas laikā esmu runājis ar dažiem nopietniem uzņēmÄ“jiem (kuri pagaidām vÄ“las palikt anonÄ«mi) par kādu konkrÄ“tu priekšlikumu, ar kuru vÄ“ršos pie pārÄ“jiem Latvijas darba devÄ“jiem.

Iemesls, kāpÄ“c šai gadÄ«jumā esmu starpnieks, acÄ«mredzot ir tas, ka viņus uzrunājusi gan mana ideja par mažoritāro vÄ“lÄ“šanu sistÄ“mu, gan tas, kā pie tās nonākt. Arvien vairāk cilvÄ“ku saprot, ka valsti var glābt tikai radikālas reformas jeb paradigmas maiņa. Protams, neesmu atklājis jaunu pasauli, un šim uzstādÄ«jumam jau sen piekrÄ«t gandrÄ«z visi Latvijas darba devÄ“ji. Jo - no kurienes bankomātos rodas mÅ«su nauda? To zina visi, izņemot mÅ«su ministrus.

VÄ“l svarÄ«gi pateikt, ka šis priekšlikums nāk no cilvÄ“kiem, kuru vārdi nav “sasmÄ“rÄ“ti” ar politbiznesa vÄ“sturi. Starp viņiem nav tā saucamo oligarhu.

Priekšlikums šÄds.

Å…emot vÄ“rā to, ka Latvijas tautsaimniecÄ«bas stagnācijas galvenais iemesls ir nekvalificÄ“ta vadÄ«ba (ministri), kura nav spÄ“jÄ«ga reformÄ“t pastāvošo sistÄ“mu, izvirzās jautājums par lÄ«derÄ«bu un atbildÄ«bu.

Latvijas lielo nodokļu maksātāju un privātuzņēmÄ“ju grupa pilnÄ«gi caurspÄ«dÄ«gi un atklāti varÄ“tu kopÄ«gi samesties (šoreiz burtiskā nozÄ«mÄ“) un finansÄ“t Latvijas ministru atalgojumu, lai tas sasniegtu konkurÄ“tspÄ“jÄ«gu ciparu - 15-20 000 mÄ“nesÄ«.

Kā zināms, ministru bÄ“dÄ«gā profesionālā kapacitāte lÄ«dz šim ir tāda un ne citādāka, jo tajos amatos vienmÄ“r nonāk partiju funkcionāri, kuri ar savām profesionālajām spÄ“jām nekad nespÄ“tu konkurÄ“t ar augstākā lÄ«meņa menedžeriem. Savukārt augstas klases administratori un speciālisti nekad neietu ministru amatos, jo viņu takse ir krietni augstāka. Akcents uz to, ka šis algas pielikums nāktu nevis no nodokļu maksātājiem, bet no privātuzņēmÄ“jiem.

Turklāt, ja šie konkursa kārtÄ«bā izvÄ“lÄ“to ministru darba rezultāti bÅ«tu uzskatāmi un pārliecinoši, pieminÄ“tie uzņēmÄ“ji viņiem bÅ«tu ar mieru piemaksāt arÄ« bonusus.

Protams, šiem ministriem bÅ«tu nepieciešams uzstādÄ«t mÄ“rÄ·us, kuri bÅ«tu visai sabiedrÄ«bai atklāti zināmi un saprotami (lai izslÄ“gtu jebkādas aizdomas par interešu konfliktiem). Pietiktu ar pieciem lieliem galvenajiem konkrÄ“tiem uzdevumiem katram ministram (nevis 50 abstraktām bla bla programmām), par kuriem atskaitÄ«ties vajadzÄ“tu sabiedrÄ«bai pa tiešo.

Piemēram,

- atcelt ierÄ“dņu neaizskaramÄ«bu un veikt neatkarÄ«gus starptautiskus auditus par savu ministriju pakļautÄ«bā esošo ierÄ“dņu darba funkcijām (starp citu - ideja, kuru savulaik noairÄ“ja Valdis Dombrovskis, aizbildinoties, ka valsts sektors ir viņu vÄ“lÄ“tāji);

- visi valsts iepirkumi nonāk vienā pārvaldē, lai KNABam vieglāk uzraudzīt;

- sabiedrisko mediju vadību nedrīkst iecelt politiķi;

- tiek sakārtotas valsts robežas;

- periodiskas un regulāras ministru atskaites sabiedrībai par padarīto;

- un tamlīdzīgi, un tādā garā.

SvarÄ«gi atkārtot, ka šie ministri tiktu atlasÄ«ti atklātā konkursā un vÄ“rtÄ“tāji bÅ«tu parlaments. Protams, tas varÄ“tu notikt tikai pie mažoritāri ievÄ“lÄ“ta parlamenta, jo partijnieku pastāvÄ“šanas jÄ“ga vienmÄ“r ir iebÄ«dÄ«t savÄ“jos un nevis labākos (vai kāds to vÄ“l nezināja?).

Protams, šim modelim jābÅ«t totāli caurspÄ«dÄ«gam, lai likvidÄ“tu vismazākās iespÄ“jas korupcijai un lai nevienam neienāktu prātā pārmest, ka, lÅ«k, “biezie” grib uztaisÄ«t savu valdÄ«bu.

Šajās dienās mÄ“s esam liecinieki, kā tiek sastādÄ«ts jaunais Ministru kabinets. Un neviens nebrÄ«nās, ka tajos krÄ“slos atkal nonāks tie paši nespÄ“jnieki, kurus neviens nopietns uzņēmums nelaistu tuvumā savai vadÄ«bai 10 km rādiusā.

Bet šeit ir risinājums. Pagaidām jÄ“ls. Bet apspriežams.

Mediji šo paziņojumu, visticamāk, ignorÄ“s. Lai tā bÅ«tu.

Bet sabiedrÄ«bā šÄ« diskusija jau ir sākusies, un to vairs neapturÄ“t.

Aicinu Latvijas uzņēmÄ“jus un sabiedrÄ«bu apspriest šo priekšlikumu.

Novērtē šo rakstu:

0
0