Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Sevi par „sabiedrisko mediju” saucošais Latvijas Radio ir mÄ“Ä£inājis izblÄ“dÄ«ties Valsts ieņēmumu dienesta pasÅ«tÄ«juma lietu skandālā, - kaut arÄ« radio lÄ«dzstrādnieks, no Egila Levita rokām Triju Zvaigžņu ordeni saņēmušais Aidis Tomsons radio Ä“terā Lato Lapsu nepatiesi nodÄ“vÄ“ja par aizdomās turamo nodokļu nemaksāšanas kriminālprocesā, Latvijas Radio galvenā redaktore Anita Brauna oficiālā dokumentā ir paziņojusi, ka nekādas likumā noteiktās atbildes iespÄ“jas Lato Lapsam dotas netikšot un pilnÄ«gi pietikšot ar informācijas „precizÄ“šanu”. Šodien pietiek.com publicÄ“ Lato Lapsas iesniegumu šai sakarā:

„VSIA Latvijas radio

no Lato Lapsas,

elektroniskā pasta adrese – [email protected]

ŠÄ gada 5. martā es vÄ“rsos VSIA Latvijas radio ar šÄdu iesniegumu:

„ŠÄ gada 3. martā Latvijas Radio pirmās programmas raidÄ«jumā „Krustpunktā” VSIA Latvijas radio darbinieks Aidis Tomsons pauda par mani nepatiesas, melÄ«gas ziņas.

Runājot par konkrÄ“tu kriminālprocesu, šis A. Tomsons pauda ziņas, es esot aizdomās turamā statusā.

RaidÄ«juma klausÄ«tājiem nevarÄ“ja rasties nekādas šaubas par to, ka šis A. Tomsons pauž nevis savu viedokli, bet gan tieši ziņas, jo to, ka man esot aizdomās turamā statuss, viņš minÄ“ja kā vispārzināmu faktu.

ŠÄ«s A. Tomsona paustās ziņas bija nepatiesas un melÄ«gas: ne viņa pieminÄ“tajā, ne kādā citā kriminālprocesā man nav noteikts statuss – aizdomās turamais (vai aizdomās turÄ“tais).

Nav šaubu, ka šis A. Tomsons šÄ«s nepatiesās, melÄ«gās ziņas pauda tÄ«ši un apzināti, nevis nekompetences vai neprofesionalitātes dēļ, jo, kā zināms, pašreizÄ“jais valsts prezidents Egils Levits šai personai ir pasniedzis diskreditÄ“to un degradÄ“to Triju Zvaigžņu ordeni tieši par „nozÄ«mÄ«gu ieguldÄ«jumu demokrātijas stiprināšanā un Latvijas informācijas telpas kvalitātÄ“, risinot valstiski un sabiedriski nozÄ«mÄ«gus tematus un pārstāvot kvalitatÄ«vu, profesionālu un Ä“tisku žurnālistiku”. Ir skaidrs, ka cilvÄ“ks ar šÄdu valsts varas atzÄ«tu profesionalitātes lÄ«meni nevarÄ“tu melÄ«gas ziņas paust nekompetences vai muļķības dēļ.

Ar šo es vÄ“los izmantot man Elektronisko plašsaziņas lÄ«dzekļu likumā noteiktās tiesÄ«bas un pieprasu VSIA Latvijas radio:

1)   atsaukt melÄ«gās ziņas likumā noteiktajā kārtÄ«bā un atvainoties man par šo melÄ«go ziņu izplatÄ«šanu,

2)   izplatÄ«t manu atbildi audioieraksta formā, kas atbilstoši likumā noteiktajam bÅ«tu ne Ä«sāka par 90 sekundÄ“m. Par veidu, kādā saņemt no manis šo ierakstu, sazinieties ar mani pa tālruņa numuru 29277525 vai elektronisko pastu.

IevÄ“rojiet likumā noteiktos termiņus manu prasÄ«bu izpildei.”

Uz šo iesniegumu esmu saņēmis šÄdu VSIA Latvijas radio darbinieces Anitas Braunas parakstÄ«tu dokumentu:

„VSIA „Latvijas Radio” ir saņēmis JÅ«su vÄ“stuli, kurā apgalvojat, ka šÄ gada 3. martā Latvijas Radio pirmās programmas raidÄ«jumā „Krustpunktā” Latvijas Radio darbinieks Aidis Tomsons pauda ziņas, ka Jums ir aizdomās turamā statuss kriminālprocesā un tādÄ“jādi izplatÄ«ja par Jums nepatiesas ziņas. JÅ«s pieprasāt Latvijas Radio atsaukt nepatiesās ziņas, Jums atvainoties un izplatÄ«t JÅ«su atbildi audioieraksta formā.

Latvijas Radio izvÄ“rtÄ“ja JÅ«su vÄ“stuli un nolÄ“ma šÄ gada 10.martā raidÄ«jumā „Krustpunktā” precizÄ“t informāciju par JÅ«su juridisko statusu kriminālprocesā, kas saistÄ«ts ar raidÄ«jumā apspriesto bijušÄs VID izmeklÄ“tājas Initas LÅ«res interviju laikrakstam „Diena”. Atbilstoši prokuratÅ«ras sniegtajai informācijai, raidÄ«jumā tiks norādÄ«ts, ka JÅ«su statuss ir „persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess”.

Atvainojamies par Ä“terā izskanÄ“jušo neprecÄ«zo informāciju!”

No šÄ« dokumenta izriet, ka VSIA Latvijas radio:

1)   neatsauc nepatiesās ziņas,

2)   nevÄ“las nodrošināt man likumā noteiktās tiesÄ«bas uz manas atbildes izplatÄ«šanu,

3)   ir saņēmusi no prokuratÅ«ras sensitÄ«vas ziņas, kuras prokuratÅ«rai nav tiesÄ«bu izplatÄ«t,

4)   gatavojoties veikt darbÄ«bu, kas nav minÄ“ta likumā, proti, „precizÄ“t informāciju”.

Ar šo es atkārtoti norādu VSIA Latvijas radio, ka šÄ gada 3. martā Latvijas Radio pirmās programmas raidÄ«jumā „Krustpunktā” VSIA Latvijas radio darbinieks Aidis Tomsons pauda par mani nepatiesas, melÄ«gas ziņas.

Runājot par konkrÄ“tu kriminālprocesu, šis A. Tomsons pauda ziņas, ka es esot aizdomās turamā statusā.

RaidÄ«juma klausÄ«tājiem nevarÄ“ja rasties nekādas šaubas par to, ka šis A. Tomsons pauž nevis savu viedokli, bet gan tieši ziņas, jo to, ka man esot aizdomās turamā statuss, viņš minÄ“ja kā vispārzināmu faktu.

ŠÄ«s A. Tomsona paustās ziņas bija nepatiesas un melÄ«gas: ne viņa pieminÄ“tajā, ne kādā citā kriminālprocesā man nav noteikts statuss – aizdomās turamais (vai aizdomās turÄ“tais).

Nav šaubu, ka šis A. Tomsons šÄ«s nepatiesās, melÄ«gās ziņas pauda tÄ«ši un apzināti, nevis nekompetences vai neprofesionalitātes dēļ, jo, kā zināms, pašreizÄ“jais valsts prezidents Egils Levits šai personai ir pasniedzis diskreditÄ“to un degradÄ“to Triju Zvaigžņu ordeni tieši par „nozÄ«mÄ«gu ieguldÄ«jumu demokrātijas stiprināšanā un Latvijas informācijas telpas kvalitātÄ“, risinot valstiski un sabiedriski nozÄ«mÄ«gus tematus un pārstāvot kvalitatÄ«vu, profesionālu un Ä“tisku žurnālistiku”. Ir skaidrs, ka cilvÄ“ks ar šÄdu valsts varas atzÄ«tu profesionalitātes lÄ«meni nevarÄ“tu melÄ«gas ziņas paust nekompetences vai muļķības dēļ.

VSIA Latvijas radio darbiniece Anita Brauna savā dokumentā VSIA Latvijas radio vārdā ir atzinusi, ka šÄ«s paustās ziņas ir bijušas nepatiesas.

LÄ«dz ar to Elektronisko plašsaziņas lÄ«dzekļu likums nodrošina man tiesÄ«bas pieprasÄ«t un uzliek par pienākumu VSIA Latvijas radio:

1)   atsaukt melÄ«gās ziņas likumā noteiktajā kārtÄ«bā un atvainoties man par šo nepatieso, melÄ«go ziņu izplatÄ«šanu,

2)   izplatÄ«t manu atbildi audioieraksta formā, kas atbilstoši likumā noteiktajam bÅ«tu ne Ä«sāka par 90 sekundÄ“m. Par veidu, kādā saņemt no manis šo ierakstu, sazinieties ar mani pa tālruņa numuru 29277525 vai elektronisko pastu.

Papildus tam nosÅ«tiet man VSIA Latvijas radio iekšÄ“jo normatÄ«vu, kas sniedz VSIA Latvihjas radio darbiniecei Anitai Braunai sniegt atbildes VSIA Latvijas radio vārdā uz VSIA Latvijas radio saņemtiem iesniegumiem.

Papildus tam nosÅ«tiet man kopiju no dokumenta, kas apliecinātu, ka VSIA Latvijas radio ir pieprasÄ«jusi no LR ProkuratÅ«ras ziņas par manu statusu kriminālprocesā un saņēmusi no LR ProkuratÅ«ras šÄdas ziņas. ŠÄ« informācija man nepieciešama, lai vÄ“rstos ar ar iesniegumu par darbÄ«bām ar maniem personas datiem Valsts datu inspekcijā un ar iesniegumu par kriminālprocesa sākšanu Valsts policijā.

Lato Lapsa

RÄ«gā 2023. gada 10. martā”

Novērtē šo rakstu:

0
0