Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Es ļoti reti kļūstu nikns. ŠobrÄ«d ir tieši šÄds brÄ«dis. Bet es centÄ«šos bÅ«t ļoti, ļoti savaldÄ«gs. CitÄ“šu. Deputāts Kaspars Briškens no ProgresÄ«vajiem Saeimas 08.03.2023. sÄ“dÄ“: "Tā vietā, lai mÄ“s atrastu finansÄ“jumu, lai rÅ«pÄ“tos par tiem cilvÄ“kiem, kas vÄ“l ir dzÄ«vi, (..) mÄ“s finansÄ“sim ceļa zÄ«mes lÄ«biešu un latgaliešu valodā (..).”

Latvijā pastāvÄ“jušas jau 14 Saeimas, taču pirmo reizi mÅ«su parlamentārisma vÄ“sturÄ“ Saiemas tribÄ«nÄ“ parlamenta loceklis ir atļāvies pateikt, ka Latvijas otro pamattautu – lÄ«biešus – ir OK pielÄ«dzināt mirušajiem, ir OK ignorÄ“t, ir OK diskriminÄ“t, ir OK valstij nepildÄ«t uzņemtās saistÄ«bas pret savu otro pamattautu, jo "jārÅ«pÄ“jas taču par dzÄ«vajiem" un lÄ«bieši, kā noprotams no sacÄ«tā, tādi nav. Un tie, kas vÄ“l nav nomiruši, acÄ«mredzot, ir pelnÄ«juši nāvi. Un tie, kas gadu desmitiem ir iestājušies un turpina iestāties par savām tiesÄ«bām pastāvÄ“t un beidzot bÅ«t redzamiem, nav nopelnÄ«juši tiesÄ«bas uz dzÄ«vi. OK. VÄ“l viens #nekadulibiesunav.

Tas ir izskanÄ“jis Ä«pašÄ vietā – Saeimā. Tas ir izskanÄ“jis Ä«pašÄ laikā – gadā, kad Latvijas otrā pamattauta – lÄ«bieši – svin savu nacionālo simbolu – karoga un himnas –simtgadi. Kad 26. martā Latvijā pirmo reizi daudzi Latvijas novadi pieminÄ“s Latvijas piemirsto lÄ«bisko mantojumu un savas lÄ«biskās saknes. Kad, noslÄ“dzot sarežģītu ceļu uz izpratni faktiski gadsimta garumā, lÄ«biešu valoda pirmo reizi parādÄ«jusies oficiālajās norādÄ“s.

Tas ir izskanÄ“jis laikā, kad Latvija šÄ·iet soli pa solim kļūstam pieaugušÄka, sākot spert pirmos nedrošos soļus arÄ« šÄ«s savas vÄ“stures daļas izpratnÄ“, savas otrās pamattautas atzÄ«šanā un pieņemšanā – pirmos soļus ceļā, pa kuru jau gadu desmitiem soļo Eiropa un Ziemeļamerika, Dienvidamerika, Ä€zija, Austrālija un pat Ä€frika.

Kā Latvijas pilsonis un lÄ«bietis, kurš ar lÄ«biešu karogu rokās aizstāvÄ“ja Latvijas topošo parlamentārismu 1990. gada 15. maijā, kurš kopš 1980. gadiem ir bez apstājas šÄ·iedis savus spÄ“kus, lai lÄ«bieši pastāvÄ“tu šodien un nākotnÄ“, lai lÄ«bieši atgrieztos Latvijas apziņā un lÄ«biešiem pienāktu tie laiki, ko citas tautas tagad redz – es aicinu Kaspara Briškena kungu un to parlamenta daļu, kuras vārdā viņš runājis, atvainoties Latvijas otrajai pamattautai, ja pietiks mugurkaula, vai arÄ« vienkārši aizvÄ“rties, ja nepietiks.

Un vÄ“l es piedāvāju ikvienam Latvijas Republikas Saeimas deputātam, jebkuram Saiemā ievÄ“lÄ“tajam politiskajam spÄ“kam, jebkurai Saeimas komisijai tikšanos, semināru vai publisku lekciju, kuras laikā es apņemos konspektÄ«vi iepazÄ«stināt gan ar lÄ«biešu vÄ“sturi, gan ar Latvijas likumiem un tās ratificÄ“tajiem starptautiskajiem dokumentiem, kuros noteikts lÄ«biešu kā Latvijas otrās pamattautas un pirmiedzÄ«votāju statuss, tiesÄ«bas un valsts uzņemtie pienākumi.

http://www.livones.net/nolivonians/

Novērtē šo rakstu:

0
0