Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

ValdÄ«bas nomaiņas Ä“nā bez pienācÄ«gas uzmanÄ«bas palikusi ziņa par liegumu no Krievijas iebraukt tur reÄ£istrÄ“tām automašÄ«nām. Labi, tas, ka vairs nevar iebraukt, varbÅ«t varÄ“ja bÅ«t kā vienas dienas aktualitāte, taču tam komplektā ir vesela virkne neatbildÄ“tu jautājumu, ko nedrÄ«kstam nolikt tālā plauktā apputÄ“šanai.

Tostarp – ko darÄ«t ar Latvijā jau iepriekš iebraukušÄm automašÄ«nām, proti, vai ir tiesiski un praktiski mehānismi, kā nepieļaut šo automašÄ«nu pārvietošanos Latvijā pÄ“c tiem trim mÄ“nešiem, kas noteikti kā laiks aizbraukšanai? Un kā tas nākas, ka jau pÄ“rn bija zināms par Latvijas fotoradaru fiksÄ“tiem Krievijā, Baltkrievijā un arÄ« Ukrainā reÄ£istrÄ“tu automašÄ«nu ātruma pārkāpumiem, kuru skaits mÄ“rāms desmitos tÅ«kstošu, bet nekas netika darÄ«ts, lai sodus spÄ“tu iekasÄ“t?

Abos gadÄ«jumos Iekšlietu, Ä€rlietu, Tieslietu vai Satiksmes ministrijai jau sen bija jārosina izmaiņas likumos, ļaujot un pat uzdodot ceļu policijai praktiski liegt tādas automašÄ«nas lietošanu, kura mÅ«su valstÄ« atrodas nelegāli vai par kuru noteiktā laikā nav nomaksāti sodi, – kaut vai noskrÅ«vÄ“jot numura zÄ«mes, konfiscÄ“jot reÄ£istrācijas dokumentus, uzstādot riteņu bloÄ·Ä“tājus vai varbÅ«t pat aizturot auto Ä«pašnieku lÄ«dz nomaksā sodu vai tÅ«lÄ«t pat organizÄ“jot transportlÄ«dzekļa piespiedu pārvietošanu uz speciālu stāvvietu?

Kāpēc nekā tāda joprojām nav? Jo kādi normatīvi to nepieļauj? Tad pieņemiet izmaiņas, lai būtu tāda kārtība! Nevairojiet tiesisko nihilismu! Nevairojiet iebraucējos pārliecību, ka te var nesodīti darīt jebko!

KāpÄ“c valsts vara jautājumā par soda nenovÄ“ršamÄ«bu demonstrÄ“ tik totālu mÄ«kstmiesÄ«bu attiecÄ«bā pret iebraucÄ“jiem no valstÄ«m, kas ir ārpus Eiropas SavienÄ«bas!? Jo tai primāri rÅ«p iebraucÄ“ju no austrumiem labsajÅ«ta?…

KāpÄ“c joprojām tā dÄ“vÄ“tajās trešajās valstÄ«s reÄ£istrÄ“to automašÄ«nu vadÄ«tāji var nesodÄ«ti pārkāpt ātruma ierobežojumus, nemaksāt maksu par stāvvietām vai sodu par auto novietošanu neatļautās vietās? KāpÄ“c vietÄ“jos soda par katru kaut vai sÄ«kāko fiksÄ“to pārkāpumu, bet iebraukušos ne? VÄ“l vairāk – ja tādas automašÄ«nas ar Krievijas, Baltkrievijas vai Ukrainas numuriem ilgstoši atrodas mÅ«su valsti, tām, iespÄ“jams, ir sen pagājis tehniskās apskates termiņš, tās varÄ“tu bÅ«t bÄ«stamas satiksmÄ“.

Jā, te pieminu arÄ« Ukrainu – mums var bÅ«t Ä«paša labvÄ“lÄ«ba pret bÄ“gļiem no šÄ«s kara plosÄ«tās valsts, mÄ“s viņus varam maksimāli atbalstÄ«t, taču, ja viņi ir šeit, viņiem jāievÄ“ro tās normas, kuras ir mÅ«su valstÄ«, tostarp attiecÄ«bā uz satiksmes drošÄ«bu. Vienādi likumi, vienādas prasÄ«bas pret visiem!

Ja prasa amatpersonām skaidrojumu par šo absurdo situāciju, tās, plātot rokas, taisnojas: šie auto un to Ä«pašnieki nav mums pieejamos reÄ£istros, mÄ“s nezinām, kam sÅ«tÄ«t soda kvÄ«tis… Bet, piedodiet, vai tiešÄm kvÄ«šu sÅ«tÄ«šana ir vienÄ«gais, ko valsts var tādā situācijā darÄ«t?!

Jau janvārÄ« toreizÄ“jais satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs, tiekoties ar CSDD vadÄ«bu, atzina, ka problÄ“ma ir steidzami risināma. “AutomašÄ«nas ar Krievijas un Baltkrievijas numurzÄ«mÄ“m šobrÄ«d var brÄ«vi pārvietoties Latvijas teritorijā, veikt dažādus pārkāpumus, to skaitā ignorÄ“t ceļu satiksmes noteikumus, stāvvietu apmaksu, vai braukt ar spÄ“kratiem, kuru tehniskais stāvoklis apdraud pārÄ“jos satiksmes dalÄ«bniekus. MÅ«su normatÄ«vie akti šobrÄ«d paredz sodu piemÄ“rošanu, bet reāli dzÄ«vÄ“ iekasÄ“t tos nav iespÄ“jams,” toreiz pauda Vitenbergs.

Tagad ir septembra beigas, ir jau nākamā valdÄ«ba, ekonomikas ministrs gan mainÄ«jies, bet tieslietu ministre palikusi tā pati, un problÄ“mai risinājuma kā nebija, tā nav. Jā, zināms, ka CSDD sagatavojusi un Tieslietu ministrijā iesniegusi likumu un citu normatÄ«vo aktu grozÄ«jumus, bet varam vien minÄ“t, cik vÄ“l gadi bÅ«s nepieciešami, lÄ«dz tos skatÄ«s valdÄ«bā un pieņems Saeimā…

Nupat par šo tematu diskutÄ“jām TV24 Nacionālo interešu klubā. Ceļu satiksmes drošÄ«bas direkcijas (CSDD) valdes priekšsÄ“dÄ“tājs Aivars Aksenoks minÄ“ja konkrÄ“tus ciparus: fotoradari 2022. gadā reÄ£istrÄ“juši gandrÄ«z 22 000 automobiļu ar Krievijas numurzÄ«mÄ“m veiktus pārkāpumus. Skaidrs, ka tik lielā skaitā Krievijas automašÄ«nas te nebija, tātad runa ir par situāciju, kad nesodamÄ«ba ir regulāri apzināti ļaunprātÄ«gi izmantota. Un tiešÄm arÄ« Aksenoka kungs minÄ“ja, ka vienai no šÄdām automašÄ«nām ātruma pārkāpumi fiksÄ“ti 230 reizes. Ir acÄ«mredzami, ka šiem pārkāpÄ“jiem ir nospļauties uz mÅ«su likumiem, mÅ«su valsti. Nospļauties uz Latvijas sabiedrÄ«bu, kura pamatā tomÄ“r ievÄ“ro kopÄ«gai kārtÄ«bai pieņemtās normas.

TiešÄm ir jāgaida, lÄ«dz visi pÄ“dÄ“jie pārkāpÄ“ji izbrauc un tad problÄ“ma izzudÄ«s pati? NemānÄ«sim sevi! Ja nebÅ«s stingras rÄ«cÄ«bas un ja pārkāpÄ“jiem policija tÅ«lÄ«tÄ“ji nevarÄ“s piemÄ“rot ļoti bargus sodus, iebraucÄ“ji no Krievijas nekur neizzudÄ«s! Tāpat kā lÄ«dz šim viņi turpinās ņirgāties par mÅ«su valstÄ« noteikto kārtÄ«bu, un tāpat kā lÄ«dz šim pie varas esošie varÄ“s turpināt mazohistiski noraudzÄ«ties uz savas nespÄ“jas ko panākt apliecinājumiem. To nedrÄ«kst pieļaut!

Pārpublicēts no la.lv

Novērtē šo rakstu:

0
0