Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Godātais Mārtiņa Kazāka kungs, vispirms vÄ“los uzsvÄ“rt, ka šÄ« vÄ“stule nav domāta kā kritika vai uzbrukums Jums personÄ«gi, bet drÄ«zāk kā aicinājums aktÄ«vāk iesaistÄ«ties un risināt situāciju, kas skar gan Latvijas Bankas reputāciju, gan tās aizsargātās klientu intereses. 

Kā Jums zināms, es, Rihards M. Parts, esmu izvirzÄ«jis nopietnas apsÅ«dzÄ«bas pret Swedbank saistÄ«bā ar strÄ«dus dokumentu, kura patiesÄ«bu esmu apšaubÄ«jis. Esmu informÄ“ts, ka JÅ«s nostrādājāt Swedbank gandrÄ«z 13 gadus un ka pašreizÄ“jais Swedbank prezidents Lauris Mencis ir JÅ«su bijušais kolÄ“Ä£is. TomÄ“r neatkarÄ«gi no šÄ«s vÄ“stures, mani pārsteidz un nobažī, ka JÅ«s lÄ«dz šim brÄ«dim neesat kontaktÄ“jies ne ar mani, ne ar Swedbank, lai noskaidrotu patiesÄ«bu par šo lietu.

Latvijas Bankas likums nosaka, ka tā aizsargā klientu intereses un veicina finanšu stabilitāti valstÄ«. Saskaņā ar šo likumu Latvijas Bankai bÅ«tu jānodrošina, ka finanšu institÅ«cijas, tostarp Swedbank, darbojas pārredzami un ievÄ“ro klientu tiesÄ«bas. Kādēļ JÅ«s lÄ«dz šim brÄ«dim neesat aicinājis Swedbank veikt šÄ« strÄ«dus dokumenta ekspertÄ«zi? 

Latvijas Bankas pienākumos ietilpst arÄ« nodrošināt, ka klienti var uzticÄ“ties banku darbÄ«bai un to godprātÄ«bai. Man kā Latvijas pilsonim radies jautājums - vai man vajadzÄ“tu bÅ«t bažīgam par to, kāda ir JÅ«su loma šajā situācijā, un vai Latvijas Banka tiešÄm nodrošina manas un citu klientu aizsargātās intereses? 

Godātais Kazāka kungs, es ļoti ceru, ka JÅ«s personÄ«gi iejauksieties šajā situācijā un nodrošināsiet, lai šÄ« lieta tiktu risināta pÄ“c iespÄ“jas objektÄ«vi un pārredzami. Ir bÅ«tiski svarÄ«gi, lai Latvijas pilsoņi varÄ“tu uzticÄ“ties gan banku darbÄ«bai, gan augstākajiem tiesÄ«bsargājošajiem mehānismiem mÅ«su valstÄ«.

Novērtē šo rakstu:

0
0